Jak se chránit před „tichým zabijákem“ oxidem uhelnatým

Ať už máte doma krb, kamna, kotel či jakékoliv plynové spotřebiče, jistě se zajímáte o jejich bezpečnost. Únik zemního plynu nebo požár ale zdaleka nejsou jediná rizika, která se se spalováním pojí. Během nedokonalého spalování totiž vzniká silně jedovatý oxid uhelnatý (CO), který není vidět ani cítit, a proto si jej nemůžete všimnout. Jak tedy zajistit v domácnosti bezpečnost proti tomuto plynu?

4 kroky pro bezpečnou domácnost

Oxid uhelnatý představuje pro lidi smrtelné nebezpečí a je jednou z nejčastějších příčin otrav, přesto jde o velice podceňované riziko. Tento toxický plyn vzniká při tzv. nedokonalém spalování, tedy nejčastěji v případě, že k plamenu není zabezpečen trvalý přísun čerstvého vzduchu. Nebezpečí jeho úniku je proto vysoké ve všech uzavřených prostorách, obzvláště při zanesení komínu nebo závadě na plynovém spotřebiči.

Proti úniku oxidu uhelnatého se můžete chránit několika způsoby, důležité je však kombinovat všechny. Nikdy nespoléhejte pouze na jeden!

  1. Pravidelné revize plynových spotřebičů, rozvodů a komínů jsou tou nejdůležitější prevencí. Právě ucpané komíny a poškození plynových spotřebičů jsou nejčastější důvody úniku oxidu uhelnatého do obytného prostoru. Revize jsou zákonem stanovenou povinností.
  2. Ani pravidelné revize vám ale nezaručí, že se závada neobjeví. Pro takové případy buďte připraveni a mějte nainstalované detektory úniku oxidu uhelnatého.
  3. Dbejte na to, aby k plamenu neustále proudil čerstvý vzduch, a to obzvláště v malých místnostech, jako je koupelna s karmou. Nechávejte pootevřené dveře nebo ventilaci, nikdy ale nevytvářejte delší průvan nebo podtlak, třeba otevřením dveří na schodiště apod.
  4. V případě, že k úniku dojde, je nezbytné znát postup první pomoci při otravě CO.

Detektory CO – jediná spolehlivá ochrana

Jak jsme již psali výše, únik oxidu uhelnatého nemůžete svými smysly zachytit, a navíc hrozí i v případě nových a pravidelně servisovaných spotřebičů. Jedinou spolehlivou prevencí před otravou CO je proto instalace detektoru, který vás na zvýšenou koncentraci upozorní ve chvíli, kdy je ještě čas zasáhnout. Detektor CO představuje investici ve výši zhruba tisíc korun, přitom ale může zachránit vaše zdraví i životy.

Detektor oxidu uhelnatého Honeywell. Zdroj: Bola.cz

Při výběru detektoru vsaďte na ověřené značky, levnější modely můžou mít omezené funkce. Detektory CO značky Honeywell představují špičku v tomto oboru. Jsou velice spolehlivé, mají přehledné ovládání a lze vybírat z modelů napájených elektřinou i bateriemi. O tyto detektory určené pro použití v domácnostech se nemusíte nijak starat, stačí pouze hlídat stav baterií a jejich životnost, která je zpravidla kolem 10 let.

A co dělat, když se spustí alarm detektoru? V prvé řadě nepanikařte, koncentrace při spuštění alarmu není ještě životně nebezpečná. Ihned ale místnost vyvětrejte a bezpečně uhaste oheň, případně vypněte plynové spotřebiče. Poté místnost opusťte a z bezpečné vzdálenosti zavolejte servisního technika.

Příznaky otravy oxidem uhelnatým a první pomoc

Oxid uhelnatý se v organismu váže na hemoglobin, čímž zabraňuje v přenosu kyslíku. Mezi nejčastější příznaky otravy CO proto patří malátnost, zmatenost, únava, bolest hlavy a nevolnost, ale i zčervenání kůže a sliznic. Pokud se člověku nepodá první pomoc, upadá do bezvědomí a v nejhorších případech může dojít i k smrti tzv. vnitřním udušením. K otravě přitom dochází velice rychle, při vysoké koncentraci CO i po několika málo nadechnutích.

Při podávání první pomoci proto myslete i na svoji vlastní bezpečnost a v zamořené místnosti nedýchejte. Zakrytí úst, například textilem, v tomto případě ale nestačí, budete muset zadržet dech. Postiženého člověka co nejrychleji vyneste na čerstvý vzduch a zavolejte záchrannou službu. Jestli na jeden nádech nezvládnete postiženého vynést, držte se alespoň u podlahy, kde je koncentrace CO vždy nižší. Pokud již došlo k zástavě srdce, ihned zahajte resuscitaci. Jakmile se postižený člověk probere z bezvědomí, uložte ho do stabilizované polohy a čekejte na příjezd záchranářů.

Photo by Ashim D’Silva on Unsplash

Toto je komerční sděleníinadoma.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem.

Přejít nahoru